Roger McGough - Preživší

Človek myslí na pekné veci a číta si básne. Potom narazí na starý text britského klasika, u nás neznámeho básnika, ktorý potvrdzuje jeho pohľad a dostáva sa do kontextu, kde funguje možno i lepšie, ako v tom pôvodnom. Preložil som pre vás zo zbierky Prázdniny na cele smrti z roku 1979:

Roger McGough - Preživší

Každý deň myslím na umieranie.

Na chorobu, hladovanie, násilie, terorizmus, vojnu, na koniec sveta.

Pomáha mi to zabudnúť na dôležité veci.


© 2016 by Viktor Suchý. Proudly created with Wix.com