Povolanie redaktor


Anketa na Platforme pre literatúru a výskum

Odpovedá Viktor Suchý (1976), redaktor, recenzent, autor

Ak hovoríme o vzťahu spisovateľa a redaktora, je možné viesť paralelu aj s inými druhmi umenia, napr. so vzťahom tvorcu a producenta v hudobnom alebo filmovom priemysle? Kde sa končí redigovanie a začína spoluautorstvo? Môže redaktor knihu pokaziť? A naopak: môže ju „zachrániť“?

Mal som to šťastie či privilégium stretnúť sa ako redaktor s autorkami a autormi, ktorí ma rešpektovali ako partnera pri finalizácii svojich textov. Dali si poradiť, neraz i zasiahnuť do kompozičnej i štylistickej roviny. Keď som si dovolil navrhnúť, aby určitú pasáž prepísali, neakceptovali mnou navrhnutú formuláciu, ale sformulovali ju po svojom. Myslím si, že tak je to správne. Pokaziť možno ľahko, no zachrániť len veľmi ťažko.

Otázka pre redaktorov, ktorí sú aj autormi: Aké zásahy ste ochotní akceptovať pri redakcii svojho diela? Aká je vaša skúsenosť s redakčnou prácou? Pomohla spolupráca s vydavateľskými redaktormi vašim textom?

Skúsenosť mám zatiaľ jednu, čerstvú. Za redaktora som si vybral môjho učiteľa a obľúbeného autora v jednej osobe. Nabádal ma hľadať stále presnejší a priliehavejší výraz a tvar, pomohol mi nájsť najlepšie riešenia. So spoluprácou i s výsledkom som spokojný.

Ako vnímate súčasnú situáciu redaktorského povolania? Aký vplyv na skvalitnenie redaktorskej úpravy textu môžu mať vydavateľstvá? Ktoré faktory vnímate ako najväčšie riziká pre kvalitu redaktorského výkonu? Čo by, naopak, prispelo k jeho zlepšeniu?

Väčšine slovenských vydavateľov na kvalitnej redakčnej úprave publikácií nezáleží. Súdim tak podľa osôb, ktoré si na túto prácu externe najímajú, šibeničných termínov, ktoré na dokončenie stanovujú, i na základe honorárov, ktoré vyplácajú, ba neraz i vyplatiť zabudnú. Mrzí ma, že redaktor a korektor nevidia poslednú verziu textu a sú prví, na ktorých sa v zhone (alebo pri šetrení nákladov) zabudne. Nevyhnutne sa slovenskí vydavatelia musia vrátiť k dávno overenej praxi viacerých párov očí. Prekladateľ, editor, redaktor a korektor musia byť štyri rozličné osoby, navyše odborníci, a nie jeden nadšený amatér. Som ochotný k náprave prispieť a vyškoliť niekoľko záujemcov o toto náročné povolanie.

Uverejnené 8. júla 2017. Celú anketu nájdete na plav.sk

#redaktor #editor #korektúry #úpravy #redigovanie #autor

© 2016 by Viktor Suchý. Proudly created with Wix.com